Čo je Network marketing

Network marketing je považovaný za jeden z najlepších odborov na svete. Dá sa prirovnať k franšíze pre obyčajných ľudí. Náklady na naštartovanie tohto biznisu sú minimálne, pracujete na čiastočný úväzok vedľa svojho zamestnania alebo vedľa iných povinností a pre Vás ani pre Vašu rodinu neexistuje žiadne finančné riziko.

Koncepcia sieťového marketingu je geniálna. Zastrešujúca spoločnosť sa postará o obchodné a právne aspekty, kým človek pracujúci pod záštitou tejto spoločnosti sa môže sústrediť iba na činnosti, ktoré mu prinesú zisk.

Napriek tomu sú ľudia, ktorí sa boja vstúpiť do tohto systému, lebo napríklad poznajú niekoho kto už neuspel. Na druhej strane poznáme desiatky ľudí, ktorí nedokončili medicínu a ani nás nenapadne spochybniť túto prácu, lekárov. Preto aj keď sa nájdu ľudia, ktorí NMW vyskúšali a skončili, je to normálne. Tak ako nie každý môže byť lekár, tak nie každý môže byť networker.

Fáza vzniku sieťového marketingu sa datuje na 40. roky až koniec 70. rokov 20. storočia.

Sieťový marketing je prevládajúcou formou priameho predaja, v ktorom existujú dve príležitosti. Prvou je príležitosť získať príjem z priameho predaja a z vybudovanie zákazníckej databázy. Druhou je podnikateľská príležitosť na vytvorenie marketingovej siete, pri ktorej budete dostávať provízie z predaja viacerých úrovní. Práve z tohto dôvodu sa zvykne nazývať aj sieťovým alebo viacúrovňovým marketingom.

Úžasné na sieťovom marketingu je, že dokonca aj keď neexitujú žiadne obmedzenia pri vstupe a vyžadujú sa len malé investície, existuje tu možnosť na vytvorenie obrovského a trvalého príjmu. Flexibilita tejto príležitosti umožňuje získať príjem od niekoľko 100 € až po milióny, a to na základe rovnakého základného franšízingového konceptu sieťového vedenia ľudí.