ŠTATISTIKY O NETWORK MARKETINGU

V roku 1999 univerzita v Otago robila štúdiu o ľudskej hodnote sieťového marketingu.
Tu sú výsledky:
- 80% pocítilo zlepšenie životného štýlu,
- 90% pocítilo, že sa naučili nové zručnosti, alebo zlepšili existujúce,
- 93% súhlasilo, že sa zlepšili ich komunikačné zručnosti,
- 87,5% pociťovalo viac sebaistoty,
- 85,5% malo pocit väčšej motivácie,
- 83,5% malo pocit väčšej nezávislosti,
- 79% malo nové smerovanie v živote.

Žiadne iné odvetvie, by nemohlo tvrdiť, že má takýto pozitívny dopad na ľudí, ktorých sa týka.

Poľutovaniahodným faktom je, že kým dovŕšime vek 65 rokov, len 4% populácie sú finančne zabezpečené. Všetci ostatní budú alebo mŕtvi alebo na dne. Dobrým príkladom je tzv. pravidlo 40-40-40. Toto pravidlo hovorí o tom, že počas nášho života odpracujeme 40 rokov, týždenne 40 hodín a potom dostaneme dôchodok vo výške 40% z hrubej mzdy, ktorú sme dostávali v produktívnom veku.

Pre skeptikov:

„Rádio nemá žiadnu budúcnosť.“ Lord Kelvin, škótsky matematik a fyzik. (1897)

„Nepáči sa nám ich zvuk. Skupiny gitaristov sú na odchode.“ Decca Records, keď odmietli Beatles. (1962)

„Televízia nebude schopná vydržať na žiadnom trhu po prvých šiestich mesiacoch. Ľudia sa čoskoro unavia z pozerania na lepenkovú škatuľu každý večer.“ Darryl F. Zanuck, riaditeľ spoločnosti 20th Century Fox. (1946)

„Počet ľudí, ktorí hľadajú alebo chcú výrazný príjem na čiastočný úväzok, alebo podnikanie na plný úväzok, veľmi rýchlo rastie.“

Network marketing má ročný obrat po celom svete 110 miliárd dolárov.

„Väčšine ľudí nezáleží na tom, aby zarobili veľké bohatstvo, oveľa viac ich zaujíma to, aby si mohli svoj život užiť. “ (Užívať si život však môžeme iba ak máme vyšší príjem, a ten si môžeme zvýšiť práve vďaka Network marketingu.)

„Je vhodné zdôrazniť, že žiadny produkt ešte nikdy nenasýtil trh. Každý rok sa predajú milióny televízorov aj napriek tomu, že viac než 95% domácností už televízor má“.

Časopis Fortune v jednom zo svojich vydaní o network marketingu píše: "Sen každého investora...najlepšie strážené tajomstvo vo svete biznisu... priemyselné odvetvie so stabilným ročným nárastom, slušný cash flow, vysoká návratnosť z investícií a dlhodobé vyhliadky na globálnu expanziu..." Warren Buffett a Richard Branson s tým celkom súhlasia. Buffett jazdí na dodávke a žije v Omahe; Branson má svoju vlastnú leteckú prepravnú spoločnosť a žije sám na jednom z ostrovčekov v súostroví Britských Panenských ostrovov. Obaja však majú spoločné tri veci. Sú miliardári, sú to veľmi praktickí muži a obaja vlastnia spoločnosti sieťového marketingu.