FAQ

 • Oplatí sa dnes začať podnikať?

  Najčastejšie otázky, ktoré si ľudia kladú v súvislosti s podnikaním sú: "Ako získať kapitál?" alebo "Ako si nájsť investora?" Oplatí sa dnes vôbec začať podnikať? Jednoznačne! Dnes sú na svete milióny ľudí, ktorí snívajú o tom, že dajú výpoveď, stanú sa podnikateľmi a budú spravovať vlastný podnik. Pravdou je, že len málo ľudí sa rozhodne túto príležitosť využiť, pretože nie sú pripravení vziať na seba riziko, ktoré je na rozbehnutie nového podnikania potrebné. Práve preto je tu Network marketing - odborníkmi uznávaná a vo svete veľmi rozšírená a obľúbená forma podnikania. V Network marketingu nemusíte zvyšovať kapitál preto, aby ste vytvorili vlastný podnik. To už za vás urobili iní. Musíte však svoj podnik vybudovať. Network marketing je časovo nenáročné podnikanie bez rizika, bez kapitálu, popri zamestnaní, s overeným systémom a zaručenými výsledkami.

 • Ako by sa dal opísať Network marketing?

  Sieťový marketing tu existuje v rôznych formách už od polovice minulého storočia. Základná myšlienka je tak jednoduchá, aká je aj originálna: namiesto utrácania hromady peňazí na všetky druhy profesionálnych agentúr a iné marketingové kanály, ktoré propagujú výrobky alebo služby, je lepšie platiť ľudí, ktorí si tieto výrobky alebo služby obľúbili, aby o tom povedali ostatným, zväčša svojim známym.

 • Ako to môže takto fungovať? Môže skupina bežných ľudí, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s trhovým predajom, skutočne obstáť a vybudovať akúkoľvek serióznu úroveň predaja?

  Práve v tom spočíva krása network marketingu. Každý marketingový profesionál, hollywoodsky producent alebo zástupca gigantickej obchodnej spoločnosti vie, že tá najjednoduchšia a zároveň najmocnejšia forma propagácie na svete spočíva v hovorenom slove, teda v tom, čo sa šíri ústnym podaním. Preto tvorcovia televíznych reklám utrácajú milióny, aby si najali hercov, ktorí hovoria ako vaša mama, manželka, najlepší priateľ/priateľka či vaše deti: oni všetci imitujú vám známe ústne podanie každodenných bežných záležitostí.

  V network marketingu sa používajú skutočné veci. Podstatná sila tohto modelu spočíva v tom, že ako spolupracovník danej spoločnosti nedostávate províziu iba za produkty alebo služby používané ľuďmi, ktorých ste odporučili svojej spoločnosti, ale často ste platení aj za to, že títo ľudia ich odporučili ďalším ľuďom, ktorí si ich takisto kúpili, alebo také služby využili. A toto množstvo narastá.

  Network marketing má dnes ročný obrat z predaja na celom svete vyše 110 miliárd dolárov, čo z neho robí ekonomický blok zhruba o rozlohe Nového Zélandu alebo Filipín.

 • Prečo nie každý, kto sa rozhodne začať podnikať v oblasti Network marketingu, dosiahne rovnaký úspech?

  Úspech sa dá definovať rôzne. To, čo môže zavážiť u jedného človeka, môže byť nepodstatné pre druhého. Niektorí ľudia sa uspokoja s tým, že majú aj vedľajší príjem, zatiaľ čo iní naozaj hľadajú podnikateľské príležitosti, ktoré môžu zmeniť ich život nielen po finančnej stránke, ale i čo sa týka životných cieľov. Na úspech a neúspech sa musíme pozerať z rôznych strán a poňať ich v širšom zmysle. Zárobok 1000 eur mesačne sa môže javiť ako neúspech pre toho, kto sa snažil vybudovať väčší podnik, avšak pre matku, ktorej cieľom bolo výrazne zvýšiť priemerný príjem domácnosti, to môže znamenať obrovský úspech.

  Bez ohľadu na stanovené ciele, tí, ktorí v podnikaní v sieťovom marketingu vydržia a nepoľavia, sú na tom lepšie a lepšie. Hlavná príčina toho, prečo ľudia neuspejú, spočíva v tom, že nevydržia a odídu. Aby sa rozvíjal váš podnik, musíte sa rozvíjať aj vy.

 • Aké sú základné rozdiely medzi klasickým podnikaním a podnikaním v network marketingu?

  Ak vlastníte napr. reštauráciu, získavate príjem len po dobu, po ktorú pripravujete a predávate jedlá. Ak máte firmu na klimatizačné zariadenia, zarábate iba počas poskytovania týchto služieb. Dokonca aj dobre platení lekári a právnici zarábajú iba vtedy, keď sa stretnú so svojimi pacientmi alebo klientmi. Pokiaľ si v priebehu hocijakého týždňa ich vedomosti alebo služby nevyžiada žiaden pacient alebo klient, kohútik príjmov sa zavrie a v daný týždeň k nim neprúdia žiadne peniaze.

  Z celého množstva modelov rôznych podnikov je jeden, ktorý vyčnieva nad ostatné. Tento konkrétny model vytvára pasívny (reziduálny) príjem a zároveň vyžaduje veľmi nízke investície na rozbeh. Má veľmi nízke režijné náklady a na jeho prevádzku postačí flexibilná, skrátená pracovná doba, často popri hlavnom zamestnaní, až kým sa podnikateľovi nevytvorí dostatočne veľký hotovostný tok na to, aby mohol opustiť svoje terajšie zamestnanie, kde pracuje na plný úväzok. A práve tento model podnikania sa volá network marketing.