Cashflow kvandrant predstavuje odlišné metódy alebo spôsoby, prostredníctvom ktorých sa generuje hotovostný príjem. Napríklad ZAMESTNANEC (Z) je ten, kto má prácu a pracuje pre niekoho iného alebo pre nejaký podnik. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (S) zarába peniaze tým, že pracuje pre seba ako samostatný podnikateľ, alebo prostredníctvom malých podnikov. MAJITEĽ VEĽKÉHO PODNIKU (M) vlastní väčší podnik, ktorý ma 500 a viac zamestnancov a tento podnik mu generuje príjem. INVESTOR (I) zarába peniaze vďaka investíciám - inak povedané, peniaze generujú viac peňazí.

Ak chcete zbohatnúť, musíte konať. Nepotrebujete nové zamestnanie; potrebujete novú pozíciu v Cashflow kvadrante.

„Pokiaľ chcete mať kontrolu nad svojím životom a osudom, pokiaľ chcete mať úplnú slobodu – slobodu rozhodovať, urobiť si vlastný pracovný plán, tráviť čas so svojou rodinou a mať čas sám pre seba, slobodu robiť veci, ktoré radi robíte – pokiaľ chcete prežiť život, pre ktorý ste boli stvorení – bez akýchkoľvek príkazov a pravidiel, život plný nadšenia, vzrušenia a uspokojenia – jednoducho, ak chcete byť bohatí a žiť na vysokej nohe, potom je čas zbaliť si veci, opustiť ľavú stranu našej schémy a premiestniť sa do kvadrantov M a I.“

Z (zamestanec)

Zamestnanec je ten, kto má prácu a pracuje pre niekoho iného alebo pre nejaký podnik. Od ľudí, ktorí sa nachádzajú práve v tomto kvadrante môžeme často počuť: „Hľadám bezpečnú a istú prácu s dobrým platom a skvelými výhodami“; „Koľko dostanem za prácu nadčas?“; „Koľko budem mať platenej dovolenky?“. Náš vzdelávací systém a kultúra nás učia od kolísky až po hrob, ako sa stať dobrým zamestnancom. Často počúvame "choď do školy, dobre sa uč, nájdi si dobré zamestnanie v nejakej významnej spoločnosti alebo podniku". Kvadrant Z je miestom, o ktorom nás učili, že v ňom nájdeme bezpečie a istotu...

S (samopodnikateľ / SZČO)

Pre ľudí, ktorí patria do kvadrantu S je dôležitá nezávislosť. To je ich kľúčová hodnota. Títo ľudia sú hnaní potrebou mať väčšiu slobodu a pocit nezávislosti. Často však platí "Čo si sám neurobíš, to nemáš". Tento kvadrant ponúka širokú škálu zárobkových možností. Sú to majitelia rôznych malých podnikov, rôzne odborné profesie, lekári, právnici, účtovníci atď. Tento kvadrant ponúka viac peňazí a nezávislosti, ale stále tu platí, že pracujem pre svoj podnik, svoju živnosť, alebo pre peniaze. Lebo čo si sám neurobíš, tak to nemáš...

I (investor)

Investor je človek, ktorý sa často pýta: "Aká je návratnosť mojich investícií?". Do tohto kvadrantu patria ľudia, ktorí si cenia finančnú slobodu a budujú si svoje investičné portfólio. Investor zarába peniaze vďaka investíciám - inak povedané pracujú pre neho peniaze. Čiže peniaze generujú viac peňazí...

M (majiteľ podniku, nad 500 zamestnancov)

Ak patríte do kvadrantu M (majiteľ podniku), vašou kľúčovou hodnotou je vytváranie bohatstva. Títo ľudia hľadajú do svojich tímov (firiem) tých najschopnejších ľudí. V tomto kvadrante budujú ľudia naozaj veľké podniky. Rozdiel medzi kvadrantom S (samopodnikateľ) a M (majiteľ podniku) je v tom, že v kvadrante S pracujete pre svoj podnik vy, zatiaľ čo v kvadrante M pracuje váš podnik pre vás. Môžete prestať pracovať na mesiac, dva, alebo aj pol roka a váš podnik pracuje naďalej pre vás...