Uvarte si úspech: Tu sú prísady!

Aké ingrediencie použiť na to, aby sa človek stal úspešným? Je to najmä vzdelanie, šťastie, tvrdá práca? Poďme si spoločne načrtnúť recept a prísady, s ktorými namiešame šancu na úspech!

1.Prvou prísadou je Optimizmus. Úspešný politik Winston Churchil tvrdieval, že úspech je schopnosť ísť od jedného zlyhania kdruhému bez straty nadšenia. Otom niet pochýb, pretože len optimista vidí príležitosti vkaždej ťažkosti, zatiaľ čo pesimista vidí ťažkosti vkaždej príležitosti.

Ak túto prísadu neodignorujete abudete optimistickejší aveselší, váš deň bude úspešnejší. Vyskúšajte!

2.Druhá prísada znie: 40 plus. Brian Tracy vo svojej knihe „Žiadne výhovorky“ uvádza akýsi vzorec „40 plus“. Hovorí že tí najlepšie platení ľudia pracujú 50 – 60 hodín týždenne. Ak chcete vykročiť úspechu naproti, ignorujte klasický pracovný čas 40 hodín/týždenne. Pracujte dlhšie, pracujte usilovnejšie azískate nad ostatnými náskok.

Keď si ale poviete, že idete pracovať, pracujte. Nemrhajte čas zbytočne dlhými prestávkami alebo zbytočným rečnením skolegami. Veď ako raz povedal Ephraim Kishon: Ázijci dobyli svetový trh nekalými metódami. Pracovali totiž počas pracovnej doby!

3.Ďalšou nevyhnutnou prísadou pre úspech je upriamenie sa na cieľ. Mnohí kráčajú, no nevedia kam, ato je chyba. Pre úspech je dôležité vytýčiť si, čo chceme dosiahnuť, čo chceme vlastniť.

Napoleon Hill tvrdí, že účinným spôsobom je správať sa tak, ako by sme vysnívaný majetok, peniaze mali. Myseľ tým najlepšie upriamime na danú vec, pričom ju aicky naprogramujeme až do fázy, kedy budeme nevedome hľadať spôsoby, ako cieľ dosiahnuť.

4.Prísada číslo štyri – Zmena.Buďte flexibilní, pretože iba tak dokážete vdnešnom rýchlo sa meniacom svete prežiť! To čo platilo včera už nemusí platiť dnes. Veď ako povedal J. H. Newman: Žiť znamená meniť sa. Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami.

5.Tento recept by nebol úplný, ak by sme vňom nespomenuli azda najdôležitejšiuingredienciu, ktorou je sebadisciplína. Sebadisciplína a s ňou spojená zodpovednosť za výsledky je neodmysliteľnou vlastnosťouúspešnýchľudí. Či už sa rozhodnete dodržiavať pravidlo 40 plus alebo sa energicky upnete na cieľ, všetko závisí od toho, ako silno máte vycibrený zmysel pre sebaovládanie.

Takže si celý recept zopakujme: Potrebujeme 4 strúčiky optimizmu, 2 kilá zmien, korenie 40+..celé to premiešame, podlejeme sebadisciplínou a necháme upriamiť na cieľ!

Dobrú chuť ;-)