4. výročná konferencia WG

4. výročná konferencia WG29.9.2012 sa vo Vysokých Tatrách v Grand hoteli Bellevue konala 4. výročná konferencia spoločnosti Winners Group, ktorú už tradične moderovala pani Martina Mečiarová a zúčastnilo sa jej vyše 300 biznis partnerov našej spoločnosti. Program konferencie bol veľmi bohatý. Prezentovali sa vedúce osobnosti dcérskych spoločností, produktového oddelenia a taktiež aj tri najlepšie oblastné manažérky za I. polrok 2012. . Počas tohto dňa boli vyhodnotení najlepší v rámci každej pozície za toto obdobie, a tí ktorí postúpili za I. polrok 2012 si prevzali menovacie dekréty na vyššie pozície. Túto úžasnú akciu ukončil fascinujúcou prednáškou náš líder Ľuboš Zubaľ.