Viera Fraňová

Ing. Viera FRAŇOVÁ

D1 – Oblastný riaditeľ

Myslím, že každý šťastný človek by mal vždy mať niečo , z čoho sa môže v živote tešiť.

Veď dôvodov na radosť je okolo nás neskutočne veľa. Pekný deň, úsmev neznámeho človeka, splnený veľký či malý cieľ, dobre urobená práca , alebo už len to, že nám bolo darované  ďalšie ráno pre náš život.

To čomu sa teším ja je, že môžem byť súčasťou niečoho veľkého a výnimočného. Preto sa skláňam  pred ľuďmi, ktorí dali do tvorby  nášho konceptu  svoje nápady , kreativitu, šikovnosť a chuť všetko vyšperkovať tak, aby náš koncept prinášal pridanú hodnotu pre všetkých Biznis Partnerov aj klientov spoločnosti Winners Group. Je totiž mnoho neviditeľných detailov a naopak aj veľkých nosných vecí, ktoré je potrebné urobiť, aby celok vyznel  dôstojne ,kvalitne ale aj radostne zároveň.

Myslím, že k úspechu vedie chuť po celoživotnom vzdelávaní, ktorá však musí byť podporená nástrojmi a kvalitou fungujúcej spoločnosti. Som veľmi rada, že som túto kombináciu našla a spolupráca s Winners Group mi prináša očakávané ovocie J Môžem tak plniť moje osobné poslanie, ktorým je pomoc bežným rodinám, k tomu, aby sa zvyšovalo ich finančné zdravie a žili tak kvalitnejší život.

Ďakujem z tohto miesta  za príležitosť plniť si svoje osobné ciele, vďaka tomu, že spolu so svojim tímom pomáhame slovenským rodinám žiť dôstojný a kvalitný život v súčasnosti ale aj na ich dôchodku.

S Winners Group nikdy nezostarneš

Viera Fraňová