Ing. Marián Prokopovič

Ing. Marián PROKOPOVIČ

D2 - Regionálny riaditeľ

Už ako malý chlapec som sníval o tom, ako robiť biznis, po ktorom je dopyt a zároveň taký, ktorý naozaj funguje. Robiť niečo, čo ľudia naozaj potrebujú, riešia a vždy riešiť budú.

K finančnému biznisu som sa dostal úplne nečakane. Bolo to po absolvovaní inžinierskeho štúdia na TU v Košiciach. V čase, keď mi bola ponúknutá možnosť začať robiť tento biznis, bol som na doktorandskom štúdiu a pred sebou som mal víziu klasického zamestnanca.

Na začiatku som toto podnikanie ako väčšina ľudí samozrejme odmietal, lebo som nemal presnú predstavu o tom ako to funguje. Keď som neskôr pochopil zmysel fungovania NWM, povedal som si, že idem do toho naplno a spravím všetko preto, aby som pomohlo čo najväčšiemu počtu ľudí a to nielen v mojom okolí. Aktuálne mám vo svojom tíme nielen svojich kamarátov a spolužiakov, ale aj mnoho ľudí, ktorých som predtým nepoznal. Zažili sme spolu veľa nádherných chvíľ a precestovali kus sveta.

„Mám v tíme úžasných ľudí, na ktorých som veľmi hrdý. Dnes som vďačný za príležitosť, ktorá mi bola ponúknutá 4. novembra 2011 a aj za to, že som sa dokázal správne rozhodnúť! Dnes už viem, že to, o čom som sníval od detstva, má meno Winners Group :).“

Ing. Marián Prokopovič