07. 03. 2019

Základné typy motivácie: Aká zaručí úspech?

Každý sme iný. Čím rýchlejšie sa vám táto jednoduchá skutočnosť vštiepi do mysle, tým skôr urobíte ďalší podstatný krok k dosiahnutiu svojho cieľa. Či už ste zamestnávateľom alebo zamestnancom, mali by ste vedieť rozlíšiť, aká motivácia poháňa členov vášho tímu alebo vás samých.

Dva druhy motivácie – ktorý je „viac“?

Prvým typom je vnútorná motivácia. Sú ľudia, ktorí robia svoju prácu v prvom rade pre to, že ich baví. Naplnenie cieľa im prináša pocit zadosťučinenia a spokojnosti so sebou samým a v takom prípade im nevadí ani práca zadarmo. Táto forma motivácie sa považuje za „vyššiu“ a hodnotnejšiu, než jej protiklad – vonkajšia motivácia.

 

Opačným príkladom sú teda tí, u ktorých je hlavným stimulom ich pracovnej nasadenosti odmena, využívajú vonkajšiu motiváciu. Sú to všetky bonusy, ktoré vyplývajú z dobre vykonanej práce, benefity pri nadpriemerných výsledkoch, dokonca i samotný plat.

 

Ako to využiť?

Zamestnávateľ musí vedieť, čo na jeho zamestnancov zaberá najlepšie. Nemôže byť iba šéfom, musí byť niekým, kto pozná osobnosť každej osoby svojho tímu. Sledovaním princípu, ktorý funguje u jednotlivcov najdokonalejšie, dokáže naštartovať výkonnosť celej skupiny o niekoľko percent efektívnejšie.

 

Na druhej strane, musí aj zamestnanec svoju motiváciu dávať najavo. Iba tak sa vie dospieť k vzájomnej súhre oboch strán. Podobný systém platí i v prípade, že šéfujete sami sebe. Občas je najťažším riešením uvedomiť si, čo je vašou vlastnou motiváciou a podľa tohto zistenia plánovať všetky ďalšie kroky.

 

Na rovinu

Otázkou „aký typ motivácie zaručí úspech?“ sa zaoberalo už mnoho štúdií. Väčšina z nich však prišla k rovnakému záveru. Je to ich kombinácia. Akokoľvek sa snažíte žiť na základe vnútorného potešenia z vlastnej práce, v reálnom živote vždy potrebujete aj finančnú odmenu. Nedá sa jednoznačne uplatňovať iba jeden z možných smerov, no pridať význam tomu, ktorý u vás prevláda, vás poženie vpred oveľa rýchlejšie.

Galéria: