27. 11. 2020

Vlastnosti, ktoré by nemali chýbať úspešným lídrom

„Ak vaše činy inšpirujú iných aby viac snívali , viac sa učili , viac robili a stali sa lepšími, ste líder.“ - John Quincy Adams .

V priebehu desaťročí mnoho spoločností nedokázalo konkurovať globálnej konkurencii. Z tých, ktoré uspeli, si väčšina nedokázala udržať svoju pozíciu na trhu. Lídri ako Steve Jobs, Elon Musk a Warren Buffet so svojou víziou, neotrasiteľným odhodlaním a vytrvalou tvrdou prácou priviedli svoje spoločnosti do vysokých výšin. Svojou vierou a silnými vodcovskými kvalitami dali svetu podnikania nový rozmer. Úspešný líder musí mať špecifické vlastnosti, ktoré ho predurčujú viesť organizáciu alebo skupinu ľudí. Tieto vlastnosti sa dajú naučiť, získať vzdelávaním alebo ich možno prispôsobiť novými zručnosťami a technológiami. Naša spoločnosť zvyčajne rýchlo identifikuje zlého vodcu, ale vieme, ako spoznať dobrého? Čo by podľa väčšiny ľudí bolo dobrým vodcom?

1.  Integrita

Bezúhonnosť, celistvosť, či nedotknuteľnosť – jedným slovom integrita je základným atribútom, ktorý musí mať každý vodca. Bez ohľadu na to, aká ťažká je situácia, dobrý vodca inšpiruje svojimi zásadami bez kompromisov; zdržiava sa falošných sľubov alebo skratiek, vyberá si myšlienky a konanie nad osobným prospechom. Splnenie uvedených sľubov je eticky a morálne odôvodnené, aby z dlhodobého hľadiska bolo možné vyplatiť dividendy.

2. Aktívne počúvanie

„Korene efektívneho vedenia spočívajú v jednoduchých veciach, jednou z nich je počúvanie. Počúvanie niekoho demonštruje úctu; ukazuje, že si ich nápady vážite a ste ochotní ich vypočuť. - John

Tí najlepší lídri strávia 50 % svojho času pozorným počúvaním. Veru tak, dokonalý líder by mal byť dokonalým poslucháčom. Aktívne počúvanie je vynikajúca kvalita, pokiaľ ide o vedenie. Dobrí vodcovia počúvajú ľudí s veľkou pozornosťou a úprimnosťou. Pomáha im porozumieť ľuďom a ich perspektívam.

3. Inovatívnosť

Inovatívny vodca nie je tvorivý génius, ale dáva ostatným slobodu pri rozvíjaní ich nápadov. Vždy sa nájdu ľudia so skvelými nápadmi, ktorým chýba vôľa, odhodlanie a strach z akejkoľvek činnosti. Ale inovatívni vodcovia medzi nich nepatria, pretože tí sú vždy otvorení novým myšlienkam a diskusiám. Aktívne počúvajú všetkých a tiež motivujú ostatných, aby premýšľali nekonvenčným spôsobom. Táto kvalita im dáva výhodu nad ostatnými, pretože neustále hľadajú kreativitu a inovácie. Steve Jobs, ako inovatívny líder sám povedal: „Inovácie rozlišujú medzi vodcom a nasledovníkom.“

4. Silné komunikačné schopnosti

Vynikajúca komunikácia je kľúčom k dobrému vedeniu. Efektívny líder vie, ako odkomunikovať svoje posolstvo. Takýto lídri sú skvelými rečníkmi a komunikujú spôsobom, ktorý zaručí dosiahnutie cieľa ich práce, nakoľko nezabúdajú, že úlohou lídra je dosiahnuť cieľ s pomocou iných ľudí. Chápu, aké dôležité je mať dobré komunikačné schopnosti. Ich prejav nie je drsný; vyberajú slová a výrazy, ktoré vyhovujú situácii a umožňujú ostatným vyjadriť svoje myšlienky a nápady. Sú pri vedomí a učia sa zo správania ostatných, ktoré im dáva hlboké pochopenie ľudskej zložitosti. Veď ako raz napísal Thomas Carlyle, veľkého muža spoznáte podľa spôsobu, akým zaobchádza s malými mužmi.

 

5.Vizionárstvo

Lídri majú víziu, ktorá sa týka niečoho veľkého, niečoho, čo je nad nimi samotnými. Ľudia jednoducho chcú byť súčasťou niečoho väčšieho, než sú oni sami. Vizionár je prezieravý a hnaný a inšpirovaný tým, čím sa môže spoločnosť stať. Takýto vodcovia tvrdo pracujú pre dobro spoločnosti a udržiavajú si prehľad o čase a zmenách. Vodca vizionár sa nebráni riskovať a konať netradične.

6. Riešenie problémov

Jednou z hlavných vlastností úspešných vodcov je zručnosť v oblasti riešenia problémov a schopnosť analyzovať situáciu, aby mohli robiť lepšie rozhodnutia. Dobrí vodcovia majú túto vrodenú schopnosť reagovať na problémy. Sú vybavené schopnosťou identifikovať a definovať problémy. Vykonať analýzu, použiť údaje a komunikovať o riešení problémov. Vodcovia plánujú kroky a vyhodnocujú dôsledky. V prípade, že nezaberie plán A, už majú vo vrecku plán B. Jednoducho sú vpredu, budúcnosť majú na dlani!

7.Sebavedomie

Skutoční lídri vedia o svojich kompetenciách a vodcovských kvalitách. Majú pocit sebaistoty a sebaúcty a čo je najdôležitejšie, veria, že môžu niečo zmeniť. Ako správne povedala Rosalynn Carter: „Musíte mať dôveru vo svoje schopnosti a byť dostatočne silní na to, aby ste ich dosiahli.“

Sebavedomie je pre vedenie rozhodujúce, pretože dáva krídla riskovať, dosahovať ciele a lietať vysoko. Dôvera v seba samého tiež umožňuje prijímať okamžité rozhodnutia, riešiť organizačné problémy a konflikty. Dobrí vodcovia nesú plnú zodpovednosť a rýchle kroky bez toho, aby odsúvali problémy ďalej, ignorovali ich alebo otáľali. Sebavedomie je odrazom toho, ako veľmi sa máte radi, takže to, aký máte pocit sám zo seba, ovplyvňuje všetky vaše výkony a spôsob, akým riadite ostatných.

8 . Sebamotivácia

„Veľkí lídri v obchode, priemysle a finančníctve a veľkí umelci, básnici, hudobníci a spisovatelia sa stali skvelými, pretože u seba vyvinuli silu sebamotivácie. - Napoleon Hill

Jednou z podstatných čŕt dobrých vodcov je ich schopnosť motivovať ostatných. Dobrí vodcovia vždy motivujú svojich zamestnancov a v prípade potreby zvyšujú ich morálku. Plavia sa na svojej lodi hladko a to aj v nebezpečných situáciách. Udržiavajú sa sebamotiváciou a idú príkladom, ktorý majú nasledovať.

9. Odolnosť

„Lídri musia byť dostatočne tvrdí na to, aby bojovali, dostatočne láskaví, aby boli schopní robiť chyby, dostatočne pokorní na to, aby ich dokázali priznať, dostatočne silní na to, aby absorbovali bolesť, a dostatočne odolní, aby sa dokázali odraziť a udržať sa v pohybe.“ - Jesse Jackson

Odolní vodcovia sú vnímaví a tiež vedia, ako sa správať v každej dobrej alebo zlej situácii, sú schopní udržať svoju energetickú hladinu pod napätím a reagovať na rušivé zmeny. Tiež prekonávajú ťažké výzvy bez deštruktívneho správania alebo zranenia ostatných. Odolní lídri sa dokážu pozitívne zotaviť z akejkoľvek nepriazne osudu.

10. Podporovanie

Skvelí vodcovia môžu podporiť členov svojho tímu tak, aby dosiahli maximálnu produktivitu a organizačný úspech. Podpora dáva členom tímu rovnaké príležitosti na rozhodovanie a pri vývoji riešení využíva svoju schopnosť úsudku a odborné znalosti. Týmto sa buduje zmysel pre individuálnu hodnotu a tiež záväzok zamestnancov k svojej organizácii. Dobrí vodcovia vedia, ako u druhých posilniť pozitívne vlastnosti. Chápu, že jediný spôsob, ako to urobiť, je podporiť ich. Preto lídri berú ako každodennú prax neustále podporovanie ľudí a posilňovanie tímu.

„Pri pohľade do budúceho storočia sa lídrami stanú tí, ktorí podporujú ostatných.“ - Bill Gates

Galéria: