20. 03. 2021

Top 7 mäkkých zručností pre lídrov

Predchádzajúci článok predstavil dôležitosť mäkkých schopností. Tento článok pojednáva o ich význame pri manažérskych pozíciách. Posledné výskumy dospeli k záveru, že 85% úspechu v práci pochádza z dobre rozvinutých mäkkých zručností a iba 15% z technických alebo tvrdých zručností. Platí to predovšetkým so zvyšujúcou sa automatizáciou, pretože aj keď niektoré úlohy v práci budú automatizované, mäkké zručnosti ako emočná inteligencia a schopnosť učiť sa nebudú. Naučiť sa podporovať tieto zručnosti môže byť kľúčom k úspechu bez ohľadu na to, koľko toho z vašej práce prevezmú technici alebo stroje.

1. Komunikačné schopnosti

Vedenie ľudí úzko súvisí s efektívnou komunikáciou. Účinne preukázať komunikačné schopnosti vo vedúcej úlohe znamená mať schopnosť aplikovať diskusné techniky, tlmočiť reč tela a písomne korešpondovať s ostatnými. Úspešná komunikácia sa skladá z piatich komponentov. Verbálna komunikácia sa týka vašej schopnosti hovoriť jasne a stručne. Neverbálna komunikácia zahŕňa schopnosť premietať pozitívny prejav tela a mimiku. Písomná komunikácia sa týka vašej zručnosti v písaní textových správ, správ a iných typov dokumentov. Vizuálna komunikácia zahŕňa vašu schopnosť prenášať informácie pomocou obrázkov a iných vizuálnych pomôcok. Aktívne počúvanie by sa malo tiež považovať za kľúčovú komunikačnú zručnosť, pretože vám pomáha počúvať a skutočne počuť, čo hovoria iní. Máme tendenciu spájať si najhlasnejší hlas v miestnosti s mocou a kontrolou, ale úspešní vodcovia sú často aktívnymi poslucháčmi, ktorí sú otvorení spätnej väzbe a akceptovaniu perspektív svojho tímu. Musíte byť schopní počúvať, aby ste pochopili, ako s niekým najlepšie komunikovať. Bez silných schopností počúvania bude akékoľvek komunikačné úsilie jednosmerné a pravdepodobne neúčinné.

2. Verbálne schopnosti

I keď schopnosť rečniť a byť dobrým rečníkom je súčasťou komunikačných schopností, predsa len jej treba venovať samostatné miesto. Americký podnikateľ a motivátor Jim Rohn často ilustroval rozdiel medzi veľkými rečníkmi a rozprávačmi porovnaním dvoch veľkých rečníkoch antického Ríma, o Cicerovi a Demosthenesovi. „Hovorí sa, že keď Cicero hovoril, masy boli ohromené a zvolali: ''Aká geniálna reč!'' Keď rečnil Demosthenes, ľudia povedali: „Poďme!“ Dobrého a zlého rečníka  odlišuje to, že skutočný rečník má schopnosť podnieť ľudí k činom. Chápe, ako sa dostať do nášho vnútra a dotknúť sa našej duše.

3. Tímová práca

Štúdie ukazujú, že tímová práca môže byť silným motivátorom. Kľúčovým vodcovským talentom je vedieť zostaviť dobrý tím. Ako vodca musíte vedieť, že tímová práca zahŕňa celý rad mäkkých zručností. Pracovať na dosiahnutí spoločného cieľa znamená byť schopný spolupracovať a dosiahnuť konsenzus s ostatnými. Budete musieť zabezpečiť, aby váš tím vedel, ako rokovať medzi sebou, a oceniť rôzne uhly pohľadu. Rovnako musia prijať a poskytnúť spätnú väzbu, tak isto však aj Vy.

4. Schopnosť riešenia problémov a konfliktov

Závady, hrbole na ceste a kamene úrazu sú súčasťou práce a predstavujú možnosti učenia sa. Schopnosť využiť svoje vedomosti pri hľadaní odpovedí na naliehavé problémy a formulovať uskutočniteľné riešenia preukáže, že svoju prácu zvládnete - a vynikáte v nej. Rovnako to je aj pri riešení konfliktov, pretože vždy existuje potenciál pre konflikt. Rôzni ľudia majú rôzne myšlienky a názory, a tie sa občas zrazia. Nejde však o konflikt, ale o to, ako reagujete. Najlepší lídri riešia konflikty priamo a zároveň rešpektujú ostatných. Majte vždy odvahu na včasné riešenie konfliktu a prejavte empatiu všetkým zúčastneným.

5. Flexibilita / prispôsobivosť

V 21. storočí musia spoločnosti urobiť rýchle (a niekedy drastické) zmeny, aby si udržali konkurencieschopnosť. Chcú teda pracovníkov, ktorí tiež môžu podľa potreby preraďovať alebo meniť smer. Pretože organizácie sa za posledné desaťročie stali menej hierarchickými a agilnými, dnes je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby zamestnanci boli schopní zvládnuť mnoho rôznych úloh a preukázali ochotu prevziať zodpovednosť, ktorá by mohla ležať mimo oblasť ich odbornosti.

6. Kreativita

Ako vodca musíte urobiť množstvo rozhodnutí, ktoré nemajú jednoznačnú odpoveď, takže musíte byť schopní myslieť aj mimo rámca. Naučiť sa skúšať netradičné riešenia alebo netradične pristupovať k problémom vám pomôže vyriešiť inak neriešiteľný problém. Ľudia vo vašom tíme budú motivovaní a inšpirovaní vedúcim, ktorý si nie vždy zvolí bezpečnú konvenčnú cestu.

7. Vodcovské schopnosti

A nakoniec prichádzame k samotnému vedeniu. Rovnako ako tímová práca, aj silné vedenie znamená kombináciu množstva mäkkých zručností, ako sú napríklad - kultivovať a udržiavať vzťahy, inšpirovať, motivovať, vštepovať disciplínu. Zahŕňa to tiež konštruktívnu kritiku, toleranciu a rešpekt voči názorom ostatných, súcit s nimi... zoznam je nekonečný. Vodcovské schopnosti patria medzi najdôležitejšie zo všetkých príkladov mäkkých zručností, pretože sú základom pre budovanie tímov so silným základom dôvery a zodpovednosti. Nech už je váš štýl riadenia akýkoľvek, je dôležité porozumieť, rozvíjať a využívať svoj súbor mäkkých schopností na vybudovanie silnej organizačnej kultúry a tímu. Takto získate to najlepšie od svojich zamestnancov nielen, ale aj zo svojho biznisu. Toto je široká kategória „zručností ľudí“ a zahŕňa budovanie a udržiavanie vzťahov, rozvoj vzájomného vzťahu a využívanie diplomacie.

Galéria: