22. 05. 2020

Ste mentálne silný človek?

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo robí z podaktorých dobrých športovcov? Alebo úspešných lídrov? Premýšľali ste niekedy, prečo zdanlivo obyčajní ľudia dokážu dosiahnuť neobyčajné veci? Prečo niektorí ľudia dosahujú svoje ciele, zatiaľ čo iní zlyhávajú? Väčšina ľudí by odpovedala, že je zato môže talent alebo inteligencia. „Musí to byť najchytrejší vedec vo svojom obore.„Je rýchlejší ako všetci ostatní v tíme.„Je vynikajúcim obchodným stratégom.“ Pravdou však je, že existuje niečo, čo má na váš život väčší vplyv, ako talent alebo inteligencia. Mentálna sila, duševná odolnosť, či húževnatosť. Výrazov je viacero, význam však majú rovnaký.

Rozvíjanie duševnej sily je vaša najlepšia zbraň na prežitie konštruktívneho, naplneného a šťastného života. Pretože je zrejmé, že mentálna odolnosť je veľmi dôležitá zručnosť pri navigácii v čoraz zložitejšom svete. Rovnako, ako je to s vysokým IQ alebo schopnosťou ľudí byť vtipný, duševná sila je vlastnosť, v ktorú všetci dúfame, že ju budeme mať. Ako však vieme, ako sme duševne silný? Alebo ešte lepšie, ako vieme, či máme to, čo je potrebné na duševný rozvoj? Každý deň čelíme ľuďom a okolnostiam, ktoré nás môžu strhnúť dolu. Patria medzi ne ťažké rodinné vzťahy, neuspokojivé romantické vzťahy, obklopenie toxickými ľuďmi, zdravotné problémy, existenčné krízy, neuspokojivá práca. Každý - vrátane najúspešnejších ľudí na Zemi - je nútený čeliť extrémnym výzvam. Práve to, akým spôsobom sa k takýmto výzvam postavíme a riešime ich, určuje náš úspech a šťastie.

Čo je mentálna sila?

Duševná húževnatosť je o mentálnej pripravenosti na akúkoľvek výzvu, ktorá vám príde, a o vytrvalosti v dôsledku nepriaznivých situácií, ktorým čelíte. Byť duševne tvrdý však znamená viac, ako len vyrovnať sa s problémami, keď sa objavia. Duševná odolnosť je zbraň, ktorú so sebou ľudia nosia za každých okolností, a umožňuje im, aby boli lepšie vybavení na život, ako väčšina ostatných. Jednoduchá pravda je, že úspech a šťastie v živote si vyžadujú duševnú tvrdosť a odolnosť. Vaša mentálna odolnosť hrá pri dosahovaní vašich cieľov v oblasti zdravia, práce a života dôležitejšiu úlohu ako čokoľvek iné. Talent a inteligencia vás dostanú síce ďaleko, no je to práve duševná odolnosť, ktorá je kľúčovým atribútom pri dosahovaní úspechu vo vašom živote. Takže okrem toho, aby ste mali základné zručnosti potrebné na splnenie požiadaviek vašej práce (alebo tých, v ktorých dúfate, že budete mať), je tu aj ďalší súbor zručností, ktoré potrebujete, aby ste sa ubezpečili, že ste boli krytí, ak chcete uspieť. Niektoré z nich zahŕňajú riadenie neistoty a nejednoznačnosti, byť efektívnym komunikátorom a schopnosť presvedčiť a ovplyvniť vašich kolegov, ako aj tých, ktorí sú nad vami. To je dobrá správa, pretože gény, s ktorými ste sa narodili, zmeniť nemôžete, avšak vašu mentálnu silu si môžete vytrénovať.  Duševná odolnosť je proces, ktorý sa neustále vyvíja. Postoje, emócie a osobné hodnoty, ktoré tvoria duševnú silu, sa vyvíjajú v dôsledku opakovaného vystavenia rôznym zážitkom, výzvam a nepriaznivým situáciám. Duševne tvrdí vodcovia sú dôslednejší ako ich oponenti. Nedovoľujú, aby im krátkodobé zisky, negatívna spätná väzba alebo hektické plány bránili v pokračovaní k uskutočneniu ich vízie. Duševne tvrdí jedinci pracujú konzistentnejšie, dodržiavajú harmonogram a celkovo k svojej práci pristupijú ako profesionáli. Ak si myslíte, že duševná sila je niečo s čím sa narodíte, mýlite sa. Húževnatosť a vytrvalosť sa môžu stať vašimi určujúcimi vlastnosťami bez ohľadu na talent, s ktorým ste sa narodili. Duševná odolnosť je niečo, čo môžete v priebehu času posilňovať a rozvíjať. Neexistujú dve kategórie ľudí: mentálne silní a tí, ktorí silní nie sú. Väčšina ľudí zistí, že úroveň duševnej odolnosti sa v priebehu času mení. Dôležité je, že každý môže podniknúť aktívne kroky na zvýšenie svojej odolnosti v ktorejkoľvek fáze svojho života. A existuje jedna skupina ľudí, z ktorej je dobré brať si príklad – profesionálny športovci.

Pretože život je kontaktný šport.

Dnes sa v mnohom poukazuje na paralely medzi generálnymi riaditeľmi a inou skupinou, ktorá musí dobre fungovať v stresujúcich prostrediach - špičkovými športovcami. „Mentálna húževnatosť“ je veta, ktorá sa bežne používa v športe na opis vynikajúcich mentálnych vlastností súťažiacich. Väčšina elitných športovcov uvádza, že najmenej 50% vynikajúcich športových výkonov je výsledkom duševných alebo psychologických faktorov a neuveriteľných 83% trénerov hodnotí duševnú tvrdosť, ako najdôležitejší súbor psychologických charakteristík na určenie konkurenčného úspechu. V športe je mentálna odolnosť psychologická výhoda, ktorá umožňuje človeku vyrovnať sa s požiadavkami súťaže, tréningu a životného štýlu lepšie, ako sa to darí jeho súperovi. Duševne tvrdí atléti majú oproti konkurentom výhodu v situáciách, ktoré si vyžadujú tlak, odhodlanie, sústredenie, sebadôveru a emocionálnu kontrolu. Nie je prekvapením, že nájdeme bohaté paralely medzi svetom športu a svetom obchodu. Špičkoví športovci uspejú vďaka svojmu fyzickému talentu a odhodlanosti trénovať. Sú však úspešní aj kvôli svojej obratnosti pri riešení psychologických tlakov športu. Mentálne silný športovci sú dôslednejší ako ostatní. Nezmeškajú tréning. Vždy dokončia každú úlohu. Sú tímoví hráči. Majú jasný cieľ, na ktorom pracujú každý deň. Výsledkom je, že veľa športovcov sa venuje príprave svojej psychologickej pripravenosti. Základom mentálneho tréningu v športe je táto otázka: Ste dostatočne psychicky tvrdí, aby ste mohli súťažiť? Rovnako ako u športovcov, aj lídri v organizáciách sa musia pýtať, som duševne dosť tvrdý na to, aby som súťažil? Schopnosť poraziť konkurenciu, odraziť sa od dna po porážke a pripraviť sa na ďalšiu príležitosť, to sú základné prvky úspechu v akomkoľvek podnikaní. Využitie mentality a postoja športovca v obchodnom svete je rozhodujúce pre dosiahnutie dlhodobých výsledkov.Galéria: