22. 08. 2017

Päť kvalít, podľa ktorých spoznáte bystrých ľudí v biznise

Byť bystrím človekom je viac, ako len mať vysokú inteligenciu. Výška IQ je fixná, čo znamená, že spôsob, akým sa učíme v 15 rokoch, sa budeme učiť 50. rokoch nášho života. Pojem bystrosť však v sebe zahŕňa oveľa širší koncept povahových vlastností pripisovaných konkrétnemu jedincovi, ktoré sú dôležité v biznise i ďalších oblastiach života.

Bystrých ľudí tak možno popísať ako mentálne vyrovnaných, múdrych, sociálne zručných, sofistikovaných, vždy pripravených i charizmatických. Bystrosť je pojem, pod ktorý možno subsumovať široké spektrum dôležitých charakterových vlastností, ktoré sú vlastné mnohým úspešným ľuďom vo svete biznisu. S troškou cviku ich dokážete rýchlo rozpoznať a učiť sa od nich. Niektoré z kvalít, ktorými sa bežne vyznačujú bystrí ľudia, nájdete aj v nasledujúcich riadkoch.

1. Intuícia

Mnohí bystrí ľudia sa nespoliehajú len na fakty, ale veľmi často sa opierajú os intuíciu. Ich múdre rozhodnutia sú často výsledkom procesu, v ktorom hrá hlavnú úlohu práve intuícia. Tá im väčšinou správne našepkáva, čo je pre nich najlepšie. Intuíciu tak využívajú pri prijímaní kľúčových rozhodnutí, kreovaní nových obchodných príležitostí, hodnotení ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu i pri oslovovaní potenciálnych investorov a zákazníkov. Len v minimálnom počte prípadov sa týmto ľuďom stáva, že počúvnu intuíciu a pritom sa zmýlia.

2. Uvedomenie

So skutočnosťou, že bystrých ľudí len málokedy sklame ich intuícia, úzko súvisí aj táto ich vlastnosť. Bystrí ľudia totiž veľmi dobre vedia, kto sú, poznajú svoje emócie i správanie v rôznych situáciách. Veľmi dobre si pritom uvedomujú svoje silné i slabé stránky a čo je nesmierne dôležité, výborne poznajú svoju hodnotu. Zároveň s tým si uvedomujú, že čím lepšie budú poznať sami seba, tým bližšie budú k dosiahnutiu osobného a profesionálneho úspechu.

3. Otvorenosť

Ďalšou z repertoára charakterových vlastností bystrých ľudí je ich povestná otvorenosť. Tá ich vlastnosť sa týka tak potenciálnych možností, príležitostí, ako i možných riešení. Ich myseľ je tak vždy otvorená novým kreatívnym a inovatívnym nápadom i riešeniam. Ich obrovskou výhodou je pritom fakt, že väčšinou sú to veľmi dobrí poslucháči, ktorí si dokážu pozorne vypočuť iných ľudí. Z nazbieraných informácií následne dokážu vytvárať neuveriteľné stratégie a pozoruhodné riešenia.

 

4. Nezávislosť

Zrejme nikoho neprekvapí, že títo ľudia potrebujú vo svojich životoch veľkú dávku nezávislosti. Nikdy slepo nenasledujú masy a neprijímajú ani povrchne servírované riešenia. Títo ľudia vždy idú do hĺbky a konkrétnu problematiku skúmajú z rôznych strán, až kým sa pritom nedopátrajú k vlastnému presvedčeniu i pravde.

5. Objavovanie

Bystrí ľudia sú tiež veľkými objaviteľmi všetkého nového. Neboja sa púšťať do nových dobrodružstiev a objavovať nepoznané. Vedia, že na konci cesty ich bude čakať buď lekcia, ktorá prinesie niečo, čo ich posunie ďalej, alebo cenné ponaučenie v podobe pochybenia, ktoré im napovie, že na tejto ceste sa treba zaradiť do iného jazdného pruhu.

Bystrí ľudia sa neustále vzdelávajú a získavajú nové poznatky o oblastiach, ktoré ich zaujímajú. Pritom sa nezabúdajú starať o sieť svojich známych, priateľov a kontaktov, ktorú neustále rozširujú. Títo ľudia sa neváhajú podeliť o svoje poznatky kedykoľvek o to prejavíte záujem. V neposlednom rade bývajú výbornými lídrami svojich tímov a dobrými koučmi, ktorým vám majú vždy čo odovzdať.

Galéria: