10. 03. 2021

Čo sú „Mäkké zručnosti“ a načo ich potrebujete

Počuli ste už niekedy o mäkkých zručnostiach (Soft skills)? Mäkké zručnosti sú ľudské zručnosti v oblasti správania, sú tiež známe ako interpersonálne alebo behaviorálne zručnosti. Tieto schopnosti sú kľúčové pri ľudskej komunikácii, spolupráce a celkovom rozvíjaní vašej kariéry. Majú vzťah k emočnej inteligencii (EQ) a sú doplnkom k odborným schopnostiam tzv. tvrdým zručnostiam (Hard skills).

Rozdiel medzi tvrdými a mäkkými zručnosťami

Tvrdé zručnosti sú väčšinou o tom, čo viete, čo ste sa naučili v škole a sú zásadné pre akýkoľvek kariérny rast. Vzťahujú sa na odbornú kvalifikáciu človeka v konkrétnej oblasti, ako napríklad matematika, informatika, účtovníctvo, marketing či architektúra. Tvrdé zručnosti si možno osvojiť a dajú sa pomerne ľahko zmerať.

Mäkké zručnosti sa všeobecne klasifikujú ako kombinácia osobnostných vlastností, správania a sociálnych postojov, ktoré umožňujú ľuďom efektívne komunikovať, spolupracovať a úspešne zvládať konflikty. Ľudia s dobrými mäkkými zručnosťami majú tendenciu mať silné situačné povedomie a emočnú inteligenciu na to, aby sa orientovali v zložitom pracovnom prostredí a zároveň dosiahli pozitívne výsledky. To je obzvlášť dôležité pre vedúce pozície, pretože dobré vedenie je skôr o riadení ľudí a zameraní ich úsilia na požadovaný výsledok, než o uplatnení akýchkoľvek špecifických technických zručností. Ďalšou výhodou mäkkých zručností na pracovisku je, že pomáhajú ľuďom prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam. Byť schopný efektívne komunikovať v čase neistoty alebo spolupracovať s ostatnými, keď riešenia nie sú okamžite zrejmé, je nesmierne dôležité bez ohľadu na to, či je niekto vo vedúcej pozícii alebo nie.

V posledných rokoch naberajú soft skills čoraz viac na dôležitosti, pričom aj samotní zamestnávatelia ich hľadajú už pri uchádzačoch o zamestnanie. Podľa informácií z personálnych agentúr, zamestnávatelia u kandidátov hľadajú predovšetkým tieto atribúty: Zručnosti písomnej komunikácie, Zručnosti na riešenie problémov a Schopnosť pracovať v tíme.

Štyri rozdiely medzi tvrdými a mäkkými zručnosťami

Neustále prebiehajúci proces: v porovnaní s tvrdými zručnosťami, mäkké zručnosti vyžadujú neustálu cestu. Sebazdokonaľovanie je nepretržitý proces, ktorý by sa mal udržiavať počas všetkých životných etáp.

Prispôsobivosť: mäkké zručnosti nie sú správne alebo nesprávne ako exaktná veda alebo čiernobiele koncepty, ktoré si treba zapamätať a striktne si ich osvojiť. Sú to zručnosti, ktoré je potrebné prispôsobiť a získať flexibilitu v závislosti od kontextu, ľudí a situácie.

Sú prenosné: mäkké zručnosti, na rozdiel od mnohých tvrdých zručností, nezávisia od jedného konkrétneho zamestnania; sú prenosné, pretože sú využiteľné vo všetkých odboroch a za každých okolností. Postupom času sa môžete posunúť do pozície, ktorá nemá nič spoločné s vašou špecializáciou a vaše mäkké schopnosti umožnia ľahký prechod.

Merateľnosť: Hard skills sa dajú pomerne ľahko vyčísliť. Preto je jednoduché odhadnúť a posúdiť stupeň tohto druhu zručností a to najmä vďaka ich merateľnosti. Naproti tomu, soft skills môžu byť ťažko kvantifikovateľné, ale dajú sa merať na základe vašej úrovne nezávislosti, vášho prístupu, ako sa vcítite a spolupracujete s ostatnými. Ďalším príkladom je sebavedomie, ktoré sa nedá zmerať, ale váš postoj a vaše komunikačné schopnosti môžu byť skvelými ukazovateľmi vašej úrovne dôvery.

Prečo potrebujete mäkké zručnosti?

Vaše tvrdé zručnosti vám môžu dať prácu, ale vaše mäkké schopnosti vám umožnia túto prácu udržať. Mnoho ľudí je prepustených kvôli svojim mäkkým zručnostiam, pretože majú buď veľmi negatívny prístup, nevedia ovládať svoje emócie alebo sa dostanú do konfliktu s ostatnými. Rozvoj mäkkých zručností vám poskytne viac múdrosti a porozumenia, čo ste sa nenaučili v škole alebo na univerzite. Už ste niekedy riešili svoje problémy pomocou logiky alebo pomocou niektorého z vašich titulov alebo certifikácií? Keď si vypestujete múdrosť, budete mať odvahu ísť ďalej, aj keď máte pravdu, prestať sa hádať s ostatnými, keď to za to nestojí.

Galéria: