29. 05. 2020

Čo sa líder môže naučiť od zvierat

Pokiaľ hovoríme o úspešnom manažérovi alebo lídrovi, často porovnávame ich dominantné povahové vlastnosti s vlastnosťami niektorých zvieracích druhov. Už naši predkovia špecifikovali ľudský charakter podľa preferencií, toho ktorého zvieraťa - či už bola reč o alfa samcovi, kráľovi džungle, včelej kráľovnej alebo starej múdrej sove. Podľa najnovších výskumov nemusia byť tieto zvieracie symboliky ďaleko od pravdy, pretože existujú určité paralely medzi vodcovstvom u ľudí a vo svete zvierat. Vedci už dlho študovali úlohy zvierat v skupinách, keď spolupracujú pri love, kŕmení alebo boji.

Na čo prišli výskumné tímy?

Vodcovské zručnosti sú zručnosti, ktoré môžu mať ľudia aj zvieratá. Vedci zistili, že vodca je jednotlivec, ktorý prostredníctvom svojho konania nabádajú ostatných jednotlivcov v spoločnosti, aby dodržiavali určitý súbor pravidiel. Skupina, v ktorej zvieratá žijú, predstavuje určitý druh spoločnosti a pre fungovanie každej spoločnosti, je existencia pravidiel nevyhnutná. V prípade, že jestvujú pravidlá, vzniká potreba mať vodcov, aby ich mohli implementovať. V celom živočíšnom svete sú očakávania od vodcov veľmi podobné. V prvom rade však chceme, aby nás naši lídri udržali v bezpečí. V sociálnych skupinách ľudí i zvierat sa členovia obracajú na svojich vodcov so žiadosťou o usmernenie a podporu. Táto podobnosť medzi ľuďmi a zvieratami naznačuje podľa vedcov spoločné kognitívne mechanizmy, ktorými sa riadi dominancia a podriadenosť, vytváranie aliancií a rozhodovanie. Vodcovia svoriek majú cieľ a zámer, ktoré ich stúpenci nasledujú , ovplyvňujú členov zvieracej skupiny, vedú ich a neustále s nimi komunikujú. Napríklad zvieratá migrujúce v skupinách, v čase, keď sa rozhodujú o migrácii alebo pohybe, závisia od sociálnych interakcií medzi členmi ich vlastnej skupiny. V skupine vždy existuje vodca, ktorý pozná všetky potrebné informácie, ako sú znalosti o umiestnení zdroja potravy alebo migračnej trasy. Tento vodca je ten, ktorý preberá zodpovednosť za bezpečnosť za členov svojej skupiny a tí sú zase odkázaní na svojho vodcu. Na základe týchto skutočností, vedci dospeli k záveru, že vodcovstvo sa vo všeobecnosti dosahuje skúsenosťami v spoločenských skupinách ľudí i zvierat. To platí aj pre náš obchodný svet, kde sa v priebehu času prebojujeme do vodcovských úloh predovšetkým tvrdou prácou, odhodlaním a skúsenosťami v oblasti, v ktorej preukazujeme odborné znalosti. Kvalita práce a hĺbka vedomostí tiež zohrávajú úlohu v tom, ako sa presúvame na vyššie pozície, najmä na tie, v ktorých vedenie iných ľudí zohráva dôležitú rolu. Vodca svorky v zvieracej ríši nie je niečo čo by daný jedinec dostal alebo zdedil po predkovi. Toto postavenie si musí zaslúžiť a vybojovať, pričom v tejto pozícii ostane, až kým nepríde mladší a silnejší jedinec, ktorý ho nahradí.

Ako vyzerá vodcovstvo v živočíšnych spoločnostiach

Cicavce, ako sú levy a vlci, vykazujú pre svoj druh najrozvinutejšie a najautentickejšie chápanie vodcovstva. Ich jedinečné vlastnosti nás môžu vzdelávať o vplyve vodcovstva, ako aj o tom, prečo môže byť ich druh kľúčom k tomu, ako sa stať najlepším lídrom pre spoločnosť. Pozrime sa len niekoľko z nich, ktorých správanie nám ukazuje niekoľko príkladov o tom, ako by sme mali viesť naše podnikanie.

Šimpanz

Šimpanz je našim najbližším príbuzným, s ktorým máme takmer na 99 % totožnú DNA. Šimpanzy sú známe ako politický lídri. Na získanie a udržanie moci využívajú tri stratégie: násilie, inteligenciu a politické aliancie, pričom používajú všetky triky politiky. Tak, ako politik, bude aj šimpanz rozdávať malé láskavosti. Napríklad sa bude deliť o jedlo s tými, ktorých sa snaží ovplyvniť alebo sa bude hrať sa s deťmi, aby zapôsobil na ich matky. Nevyhnutná politická stratégia je u šimpanzov budovanie aliancií. Dominujúci samci vládnu v koalícii s tým jedným samcom, ktorý drží pozíciu alfa. Aby si mužský šimpanz udržal moc, musí starostlivo riadiť svoje vzťahy s inými mocnými samcami. Ak dokáže spojiť veľkú a stabilnú alianciu, bude schopný viesť komunitu. Vedenie šimpanza je o ochrane skupiny a udržiavaní harmónie. Deje sa tak prostredníctvom rýchleho urovnania sporov, zmiernením problémov a zabezpečením spravodlivého rozdelenia zdrojov. Odtiaľto to môžeme prirovnať k vodcovi, ktorý je rozvážny, odvážny a dáva príklad svojmu tímu. Okrem toho, vodca musí byť odlišný a kreatívny, aby vynikol a získal konkurenčnú výhodu.

Lev

Majestátny a zaujímavý lev sa považuje za kráľa zvierat. Nie je to však len kvôli jeho hrive, disponuje množstvom vlastností, ktoré z neho v prírode robia vynikajúceho vodcu. Jedným z najsilnejších atribútov leva je jeho schopnosť delegovať úlohy. Lev v podstavte deleguje všetky úlohy, ktoré môžu robiť ostatní, alebo dokonca ich dokážu robiť lepšie. Po rozdelení práce už lev prestane zasahovať, ale skontroluje, či sa daný cieľ dosiahol a nakoniec zabezpečí harmonický konečný výsledok. Dobrého lídra z leva robí aj fakt, že aj keď je jeho štýl riadenia autokratický, pri jedle platí, že všetci sú rovnocennými partnermi. Ulovená korisť sa vo svorke rozdelí spravodlivo, nielen medzi sebou, ale aj s vtákmi a ostatnými zvieratami, ktoré sa živia zbytkami. Zatiaľ čo lev mohol ľahko zožrať celé jedlo, vždy ponecháva dostatok zvyškov, aby sa zaistilo, že nielen jeho svorka ale aj tí, ktorí sú mimo nej, si na jedle môžu pochutnať. Každý líder by mal mať na pamäti, že úspechy spoločnosti musí spravodlivo zdieľať so svojimi zamestnancami. Akokoľvek môže byť lákavé udržať si majetok a zisky spoločnosti pre osobný prospech, ale rozdeliť sa a zdieľať úspech s tými, ktorí sú okolo nás vytvorí rovnoprávnejšiu a spokojnejšiu spoločnosť. Napriek svojej moci a postaveniu skutoční vodcovia vedia, že starostlivosť o ostatných v ich organizácii je skutočnou známkou úspechu.

Vlk

Vlci majú k ľuďom blízko, žijú, tak ako my, v rodinách a ľahko sa u nich dajú rozoznať spoločenské štruktúry. Zaujímavým aspektom vlka je, že alfa samec nemá typické vlastnosti, ktoré by človek spájal so silným postavením. Alfa samec disponuje pokojnou sebadôverou, nie je agresívny a ani nemusí byť. Vlci presne vedia, čo majú urobiť, vedia čo je pre vlčie spoločenstvo najlepšie, vždy idú príkladom, sú pokojný a pôsobia tak aj na ostatných členov svorky. O tom kto bude vodcom nerozhoduje fyzická sila, alebo vek či zásluhy, ale vlohy a schopnosti. Vo svorke je atmosféra priateľstva a harmónie, čo vedie k súdržnosti a k rešpektovaniu hraníc. Miesto vzbudzovania strachu vládne vodca vlčej rodiny s miernou prísnosťou a tichou dôverou. Silného vodcu z neho robí práve všadeprítomné pokojné správania, ktoré ostatných vlkov ukľudní a zostanú verní mu až do konca. Človek, ktorý zastáva vodcovskú úlohu, by si mal brať príklad z vlka. Vlk je veľkorysý a má cit pre mieru a vždy ide príkladom. Vaše líderstvo by nemalo naplňovať iba osobné ambície, zabezpečte, aby vaša prítomnosť v spoločnosti pôsobila upokojujúco, odstaňte prebytočný chaos a zabezpečte, aby ľudia nemali obavy o svoju budúcnosť vo firme. Spolupráca s vaším tímom je kľúčom k tomu, aby sa projekty vašej spoločnosti dokončili včas a efektívne. Čím viac harmónie dokážete vniesť do vášho tímu, tým lepší budete mať vplyv na ľudí, ktorí s vami pracujú.

Čo sa môžeme naučiť?

Dôvody, pre ktoré sú (nielen) tieto zvieratá jednými z najuznávanejších, nemajú nič spoločné s ich veľkosťou alebo silou ich revu. Najúspešnejšími vodcami v zvieracej ríši sú v skutočnosti tí, ktorí zohľadňujú všetky požiadavky spoločnosti. Skvelých lídrov z nich robia aj skúsenosti, vďaka ktorým znamenajú pre svoje živočíšne spoločenstvo najväčší úžitok. Ich sila pramení z prejavu neochvejného vodcovstva a rešpektu voči sebe navzájom. Pre lídrov v ľudskej spoločnosti platí nasledovné: Budú časy a miesta, kedy bude musieť každý vodca revať ako lev, aby sa veci urobili a prijali autokratický štýl. Pri koučovaní alebo na stretnutiach zameraných na kontrolu výkonnosti vodca s väčšou pravdepodobnosťou prejaví priradené vlastnosti šimpanza a bude musieť použiť všetku svoju inteligenciu a politické taktiky. Vodca musí občas pracovať aj v tíme a vedieť sa oňho postarať - tu možno využiť vlastnosti vlka. Tieto príklady zdôrazňujú ústredný bod, na to, aby sme boli vynikajúcim vodcom, je potrebné vedieť sa prispôsobiť. Neexistuje jednotný štýl, ktorý bude fungovať stále, pretože schopnosti zamestnancov, situácie, ktorým čelia, a výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť, sa budú neustále meniť. Pri vedení ľudí ide o intuíciu vybrať správny štýl v akomkoľvek danom čase na akejkoľvek osobe a za akejkoľvek situácie. Toto sú inštinkty, ktoré je potrebné rozvíjať, aby ste sa stali vynikajúcimi vodcami.

Galéria: