18. 10. 2020

Anthony Robbins: Nájdite v sebe vnútornú silu

Aké sú najlepšie vlastnosti, ktoré si si myslíte, že majú majitelia úspešných firiem. Možno vás napadne schopnosť viesť ľudí, nezávislé myslenie alebo hlad po úspechu. Áno, toto sú určite rysy veľkých vodcov a podnikateľov, ale odkiaľ sa berú všetky tieto črty? Odpoveďou je vnútorná sila. Vnútorná sila je hlboká, nezastaviteľná viera v samého seba. Nezávisí to od konania nikoho iného, ani od  vonkajších okolností. Nájsť vnútornú silu je nevyhnutnosťou každého veľkého podnikateľa. Dá vám schopnosť prekonávať prekážky a odraziť sa od zlyhaní - pretože zlyhania sú nevyhnutné. Tony povedal: „Nepoznám nikoho, kto by bol v živote a v podnikaní úspešný a neprešiel si viacerými pádmi a neúspechmi. Jediný rozdiel medzi úspešným a neúspešným človekom je ten, že sa tí úspešní sa okamžite dostanú späť. “ Táto odolnosť pochádza z vnútornej sily. Mnoho ľudí má nejasnú predstavu o tom, čo je vnútorná sila. Väčšina ľudí si však uvedomuje, že nájdenie vnútornej sily pravdepodobne prospeje vzťahom a pocitu celkového blaha. Čo je to však vnútorná sila a ako sa dá rozvíjať?

Dôležitosť vnútornej sily

Odolnosť, vytrvalosť a húževnatosť - všetky tieto slová majú spoločné to, že evokujú pocit hlbokej vnútornej sily. Je to sila, ktorú musí človek zvládnuť zložité situácie; dať všetko pre podnikateľský nápad alebo cieľ; alebo venovať všetko, čo majú v starostlivosti o svoju rodinu. Je to vnímaná sila, ktorú musí človek mať, aby dokázal prekonať životnú výzvu. Ale vnútorná sila má ešte väčšie výhody ako to, že vám pomôže dosiahnuť svoje podnikateľské sny, potrebujeme ju aj v našom každodennom živote. Od jednania s mrzutým dieťaťom cez kolegu, ktorý vždy mešká na projektoch, až po zákazníka, ktorý s nami zrejme komunikuje s hnevom a netrpezlivosťou, až po partnera, ktorý sa nám zdá byť nahnevaný. Vnútorná sila poskytuje pocit pokoja a zmyslu. Je to studňa energie, z ktorej môžete čerpať, aby ste prežili aj tie najťažšie obdobia.

Ľudia s vnútornou silou poznajú silu pozitívneho myslenia, dokážu prevziať kontrolu nad svojím stavom a transformovať svoje zmýšľanie. Jeden z Tonyho najobľúbenejších citátov o hľadaní vnútornej sily je: „Sila pozitívneho myslenia je schopnosť vytvárať v sebe pocit istoty, keď vás nikto a nič v okolí  nepodporuje.“

Hľadanie vnútornej sily

Existujú stratégie, ktoré môžete začleniť do svojho každodenného života a ktoré kultivujú vašu vnútornú silu a pomôžu vám uvoľniť svoju moc.

1. Precvičujte svoje mentálne a emočné ja, rovnako ako aj svoje fyzické telo. Používajte posilňujúce rituály ako napríklad vizualizácia cieľov. „Stanovenie cieľov je prvým krokom k premene neviditeľného na viditeľné. “

2. Pochopte, že vaše voľby definujú váš život. Nenechajte okolnosti aby formulovali váš život. Použite svoju vnútornú silu na to, aby ste čelili ťažkým rozhodnutiam, berte ich ako príležitosti, ktoré vás posilnia poučte sa z nich. “Váš život sa definitívne zmení raz a navždy v okamihu, keď urobíte nové, záväzné rozhodnutie.”

3. Zvyšujte svoje štandardy. Znie to jednoducho, avšak tak to naozaj je. Ako hovorí Tony : „Ak budete robiť to, čo ste vždy robili, tak dostanete to, čo ste vždy dostávali.“ Očakávajte viac a získate viac.

4. Objavte svoj účel. Účel je základnou zložkou vnútornej sily. Keď nájdete svoj účel, prirodzene ho bude nasledovať nasleduje vnútorná sila. „Nie to, čo dostaneme. Ale to, kým sa staneme a čím prispievame. To nášmu životu dáva zmysel.“

5. Identifikujte svoje problémy a venujte pozornosť a energiu ich riešeniam. Tony opäť radí z praxe: Lídri trávia 5% času problémom a 95% času riešením. Rozdrvte problém nájdením riešenia!”

6. Nechajte minulosť minulosťou. Prestaňte v sebe živiť traumy a zlyhania z minulosti. Zmeňte si scenár v mysli a povoľte si iba pozitívne myšlienky. Minulosť nezmeníte ale dokážeme sa z nej poučiť. Vaša minulosť sa nerovná vašej budúcnosti. Prišiel som k poznaniu, že všetky moje predchádzajúce zlyhania a frustrácie boli len základným stavebným kameňom pre pochopenie princípov ako si vytvoriť fantastický život, ktorý si teraz užívam.“

7. Zameranie. Toto môže byť najdôležitejšie zo všetkých, kam smerujete svoju energiu.  Zamerajte svoju energiu na  vaše budúce ciele a dosiahnete čokoľvek. “Jeden dôvod prečo tak málo z nás dosiahne to čo naozaj chcú je, že nikdy nenasmerujú svoj fokus, nikdy neskoncentrujú svoju vnútornú silu. Väčšina ľudí sa len potulujú životom, bez toho aby sa rozhodli stať sa v niečom výnimoční.”

8. Pozrime sa na predchádzajúce skúsenosti. Skúsenosti, ktoré ste v živote zažili, sú cennými nástrojmi na budovanie vnútornej sily. Ak ťažko hľadáte vnútornú silu, položte si otázku: Aká viera alebo pocit (ako sebavedomie alebo nadšenie) by práve teraz uľahčili hľadanie vnútornej sily? Mal som v minulosti viac (alebo menej) z tohto pocitu - a čo sa odvtedy zmenilo? „Využite príležitosť a poučte sa zo svojich chýb: nájdite príčinu svojho problému a odstráňte ho. Nesnažte sa byť dokonalí; buď len vynikajúcim príkladom toho, že ste človekom.

9. Pripravte sa na úspech. Rozvoj vnútornej sily znamená pripraviť sa na nájdenie sily, ktorú hľadáte. Pripravte sa na úspech vytvorením rutiny a posilnením myslenia. Zamerajte sa na svoje silné stránky a na to, ako ich využijete, aby ste sa dostali k ďalšiemu kroku. Tony nám aj v tomto smere pripomína: „Aby zmeny mali skutočnú hodnotu, musia byť trvalé a konzistentné.“