10. 02. 2021

Ako vytvoriť časovú os v 5 krokoch

Časové osi sú chrbticou každého projektu. Sú neuveriteľne užitočným vizuálnym nástrojom, ktorý chronologicky rozdeľuje vaše úlohy. To pomáha manažérom, študentom alebo administratívnym pracovníkom vytvárať plány, uprednostňovať prácu a organizovať úlohy. Ľudský mozog tieto informácie lepšie pochopí, ak sú prezentované vizuálne. Preto je vytváranie časových harmonogramov jednou z hlavných zručností potrebných pre dobrú prácu.

Inými slovami, pomôžu vám definovať trvanie projektu od začiatku do konca. Všetky vaše úlohy musia byť splnené v rámci obdobia, ktoré pridelíte, a rozpočet, na ktorom sa dohodnete, bude financovať úsilie.

Kroky na vytvorenie časovej osi

Vytvorenie časovej osi projektu je východiskovým bodom plánovania projektu a je ľahké si vytvoriť svoju vlastnú. Podľa pokynov uvedených nižšie môžete začať plánovať svoj časový harmonogram.

1. Aký je cieľ časovej osi?

Prvým krokom pri vytváraní vašej časovej osi je určenie rozsahu projektu. To znamená načrtnúť, aké výstupy budete vyrábať počas priebehu projektu, a aký má byť finálny výstup.

2. Stanovte jednotlivé kroky

Stanovte si jednotlivé kroky a čiastkové ciele, ktoré vás dovedú k finálnemu výsledku. Každý splnený čiastkový cieľ predstavuje míľnik na vašej časovej osi. Body medzi nimi sú úlohy, ktoré budú potrebné na vytvorenie konečného cieľa. Aby ste sa uistili, že máte podrobný zoznam všetkých svojich úloh, použite štruktúru rozpisu práce, čo je stromový diagram s konečným výstupom navrchu a so všetkými krokmi, ktoré k nemu vedú.

3. Zhodnoťte tento zoznam položiek

Ďalej sa pozrite na každú z úloh, ktoré ste zhromaždili, a položte si otázku - dosahujú cieľ? Sú dostatočne konkrétne? Takto uprednostňujete svoju prácu a určujete, čo je podstatné a čo by ste mohli nechať bokom, aby ste zbytočne nestrácali čas a náklady.

4. Pridajte na časovú os dátumy

Každá úloha musí mať trvanie a všetky musia zapadnúť do časového rámca vašej časovej osi alebo projektu. Preto je nevyhnutné, aby ste sa pokúsili čo najlepšie odhadnúť, ako dlho bude každá úloha trvať. Existuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť vyššiu presnosť, od vášho osobného úsudku po historické údaje a štatistické analýzy.

5. Vytvorte časovú os na papieri alebo so za použitia počítačového programu

Podrobne zmapujte svoju časovú os a premyslite spôsob akým ju zaznamenáte. Ak máte všetky potrebné detaily, viete si ju zhotoviť na papieri ale aj digitálne pomocou softvéru.

Existuje veľa produktov s rôznymi funkciami, od základných po zložité a tiež tými, ktoré sú zadarmo až po platené.

Galéria: