18. 07. 2020

Ako spoznáte syndróm vyhorenia a čo ho spôsobuje?

Zamestnanci, ktorí denne pracujú pod tlakom a v strese sú najrizikovejšou skupinou pre tzv. „burnout“ syndróm. Ten ich zanecháva vyčerpaných, prázdnych, neschopných vysporiadať sa so životom. Neraz je sprevádzaný psychickými problémami a jednotlivcom bráni v normálnom, produktívnom fungovaní. Hovorí vám to niečo?

 

Vyhorenie

Ide o relatívne nový pojem, prvýkrát opísaný v roku 1974 Herbertom Freudenbergom, v knihe s názvom „Burnout: The High Cost of High Achievment“, čo v preklade znamená niečo ako „Vysoká cena za veľké výsledky“. On definoval vyhorenie ako „zánik motivácie či stimulu, najmä vtedy, ak vaše odhodlanie niečo vybudovať nedosiahne požadované výsledky“. Je to reakcia na opakovaný stres v práci, charakterizovaná troma základnými dimenziami: vyčerpanie, cynizmus a pocit zníženej pracovnej schopnosti.

 

Čo spôsobuje syndróm vyhorenia?

Aj keď syndróm vyhorenia nepatrí oficiálne k psychologickým diagnózam, nemal by sa podceňovať. Okrem troch vyššie spomenutých základných charakteristík sa spája aj s inými chronickými ťažkosťami. Stretnete sa s bolesťou hlavy, brucha či črevnými poruchami. Neobchádza ani emocionálnu stránku, kedy človek podlieha depresiám a v konečnom dôsledku sa znižuje jeho koncentrácia, kreativita i snaha vôbec pracovať.

 

Hlavné dôvody

Podľa štúdie z roku 2018 človek podlieha syndrómu vyhorenia kvôli piatim hlavným príčinám. Prvou je neopodstatnený časový nátlak dokončiť zadané úlohy. Hneď za tým nasleduje nedostatok komunikácie a podpory zo strany nadriadeného, manažéra či šéfa. Tretím dôvodom je fakt, že iba 60% zamestnancov presne vie, čo sa od nich očakáva a zvyšných stresuje pocit, že na to musia prísť sami. Predposledným dôvodom je prehnaná pracovná záťaž s množstvom úloh a poslednou príčinou je neférové jednanie a ohodnotenie.

 

Dá sa to zastaviť

Niekedy to chce radikálny prístup, akým je výpoveď a nájdenie novej práce, inokedy stačí prediskutovať svoje obavy s nadriadeným a spoločne prísť na nové riešenie. Nikdy by ste však nemali zostať ticho a nechať svoj organizmus i myseľ trpieť. Život je iba jeden.  

Galéria: