03. 07. 2020

Ako merať úspech? Všeobecne akceptované hodnoty merania

Stretnete sa s niekoľkými rôznymi typmi „merania úspechu“, ktoré sú spoločnosťou akceptované aj napriek tomu, že ani jeden z nich nie je presný. Nebudete so všetkým súhlasiť, no v bežnom živote tieto hodnoty platia či ich uznávate alebo nie, pri hodnotení úspechu stále stoja za zmienku.

 

Bohatstvo

Peniaze a materiálne veci sú, bohužiaľ, stále všeobecne uznávaným (i keď často klamlivým) ekvivalentom úspechu. Platilo to v minulosti a platí to dodnes. Logika  totiž väčšinou funguje na princípe „ak ste bohatý, musíte byť úspešný“. V tomto predpoklade je ale veľa nedostatkov, no nateraz povedzme, že majetok môže skutočne sprevádzať úspech. Na takto získané bohatstvo by sa však malo hľadieť skôr ako na výsledok úspechov, nie ako na cieľ samotný.

 

Popularita

Prichádza často s bohatstvom. Tieto dva pojmy sú vnímané ako „blízki príbuzní“ a typickým príkladom sú herci, spisovatelia či známi podnikatelia. V poslednej dobe sú ohromne populárnou skupinou aj influenceri – pri nich je úspech meraný i počtom ľudí, ktorí ich sledujú na sociálnych sieťach. Na túto skupinu svojich sledovateľov následne vplývajú obsahom a príspevkami, ktoré im predkladajú, čím sa zároveň zviditeľňujú a zarábajú reklamnými spoluprácami s inými firmami.

 

Vonkajší vs. vnútorný úspech

Bohatstvo aj popularita patria k vonkajších meraniam úspechu. Sú ľahšie dokázateľné a porovnateľné. Je tu však celá kopa definícii úspechu, ktoré sú neviditeľné, abstraktné, nehmatateľné a vysoko personalizované. Nedajú sa nijako zmerať a porovnať. Je to napríklad váš osobný pocit šťastia. Meranie vnútorných ukazovateľov je ale lepším a hodnotnejším meradlom, pretože je dané vlastnou osobnosťou, jednoducho tým, akú životnú trajektóriu ste zvolili.

 

Porovnávanie

Veľmi častý spôsob ako zistiť, či ste dosiahli svoj cieľ alebo ako blízko pri ňom ste. Pozriete na dvor vášho suseda a skontrolujete ako je na tom on, jednoducho sa s ním porovnáte. Porovnania sú občas „lopatou do hrobu“ a niekedy zasa motiváciou. Záleží na tom, s kým sa porovnávate, pretože nie každý je vám naozaj podobný.

Galéria: