04. 11. 2020

4 typy ľudí, ktorých by ste mali spoznať ešte pred štartom vášho podnikania

Začiatok podnikania je náročný pre každého podnikateľa. Je preto dobré, ak máte okolo seba ľudí, ktorí vám dokážu v správnej chvíli pomôcť a poradiť. Pravidelne sa zoznamovať s novými ľuďmi, je jednou za najlepších vecí, akú môžete pri podnikaní robiť. Mnohí ľudia začínajú podnikať v duchu „One Man Show“, avšak tento model prestáva byť vhodný v čase, keď sa váš biznis významne rozširuje. Typy ľudí, ktoré stretávate a ktorými sa obklopujete, majú preto obrovský dopad na celkový úspech vášho podnikania. Títo ľudia vás významným spôsobom ovplyvňujú svojimi skúsenosťami, príležitosťami, ktoré spolu s nimi prichádzajú a v neposlednom rade aj ich poznaním a kontaktmi.

Minimálne tieto štyri typy ľudí by ste pre mali spoznať ešte predtým, ako začnete podnikať:

1. Mentor

Mentor je niekto, kto robil to, do čoho sa práve chystáte pustiť. Má teda skúsenosti v oblasti, ktorá je pre vás ešte neprebádaným územím. Jeho rady sú preto pre vás veľmi cenné. Nesnažte sa ho však kopírovať. Vypočujte si jeho tipy a napasujte ich na vás a vaše podmienky. Dosiahnete tým potrebnú autenticitu.

2. Odborník s dobrou povesťou

Jednou z najlepších stratégií, ako si vybudovať dobrú reputáciu, je spoznať sa s ľuďmi, ktorí majú dobrú povesť na vašom cieľovom trhu. Existujú dve základné výhody, ktoré vám táto stratégia poskytne. Prvou je to, že klienti a zákazníci si vás spoja s už známym menom na trhu. Druhou je skutočnosť, že takáto osoba vám môže odporučiť už overené zdroje, priniesť nové príležitosti a poskytnúť vám svoje kontakty.

3. Iní podnikatelia

Je dobré spoznávať aj iných podnikateľov z rôznych oblastí. Ich skúsenosti sú iné, ako vaše a aj tieto vás dokážu v mnohom obohatiť. Zároveň s tým sú pre vás cenným networkingovým zdrojom. Nikdy neviete, kedy nájdete určité pracovné prepojenia a nové možnosti spolupráce.

4. Človek s vrodeným talentom

Výhodou týchto ľudí je, že sú skúsení v jednej či viacerých sférach vášho pôsobenia a dobre poznajú aj podmienky daného regiónu. Pre Vás sú to veľmi cenné informácie. Títo ľudia pritom sami nemusia byť podnikatelia, môžu to byť absolventi univerzít, alebo miestni obyvatelia, ktorí dobre poznajú tamojšie zvyky aj ľudí.

 

Ako sami vidíte, diverzikácia portfólia ľudí, ktorými sa pri podnikaní obklopíte, je dôležitou súčasťou budovania úspešného biznisu. Buďte pritom otvorení, úprimní, nezavádzajte a buďte aj vy vždy ochotní pomôcť . Tieto skvelé vlastnosti sa vám vrátia späť v tom najdôležitejšom momente.

 

 

 

Galéria: